Forside.pdf
  • Eva Sjælland
  • Sune Christian Weile
Projektets formål er at undersøge, hvordan kreativitetsprocesser og innovation kan understøtte refleksion, videndeling og faglig udvikling i faggrupper, og hvad der sker med disse udviklingsprocesser, når samarbejdet foregår på digitale samarbejdsplatforme. Målet er at udvikle en procesmodel, der kan understøtte disse processer.
Projektet undersøger med udgangspunkt i Donald Schöns teori om den reflekterende praktiker, Jeremy Bruners narrativitetsteori og Etienne Wengers teori om lærende praksisfællesskaber, hvordan gymnasielærere reflekterer over egen praksis i deres faggrupper, og hvordan denne refleksion kommer til udtryk i narrativer, som skabes i organisationens praksisfællesskaber. Undersøgelsen viser, at et praksisfællesskabs narrativer har indflydelse på, hvordan et fagligt samarbejde organiseres.
Herefter præsenteres Lotte Darsøs innovationsteori i samspil med Buur og Matthews perspekti på Participatory Innovation for at undersøge, hvilken betydning innovation har for fagligt samarbejde. Lene Tanggaards kreativitetsteori og Søren Hansen og Christian Byrges teori om kreativ vidensanvendelse danner rammen for projektets forståelse af den kreative del af processen, mens Elsebeth K. Sorensens teori om IKT-samarbejde inddrages som en indgangsvinkel til, hvordan lærerne gennem samarbejde kan styrke refleksion, videndeling og faglig udvikling i deres faggrupper på digitale platforme.
På baggrund af ovenstående udvikles en procesmodel, der afprøves i to faggrupper på et gymnasium. Analysen af observationen viser, at lærerne anvender kreativitetsprocesser og innovation til at udvikle løsninger på udfordringer, som lærerne står med i deres hverdag, men at det er svært at overføre denne proces til digitale platforme.
Projektets konklusion er, at faglig udvikling, refleksion og videndeling i faggrupper har den bedste grobund, når en kreativitetsproces og målet om innovation, tager hensyn til nuværende praksis i fællesskabet, bygger på lærernes faglige udfordringer og problemstillinger, og tager højde for eksisterende narrativer.
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2015
Antal sider99
ID: 213328872