Kortlægning baseret på satellitbilleder

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Nikolaj Miller
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette afgangsprojekt tager udgangspunkt i anvendelsesmulighederne for satellitbilleder i forbindelse med kortlægning. Det ønskes således undersøgt, om det er muligt at benytte højopløselige satellitbilleder i forbindelse med produktionen af DDO©land i Danmark. Der foretages forskellige test af to scener fra den højopløselige satellit Quickbird, som skal gøre det muligt at vurdere satellitbilledernes geometriske nøjagtighed og billedkvalitet. Derudover udarbejdes forsøg, som gør det muligt at finde frem til, om satellitbillederne kan erstatte flybillederne i produktionen af DDO©land. Det konkluderes, at det ikke direkte vil være muligt at erstatte DDO©land med behandlede satellitbilleder, da det dels økonomisk er dyrere at anvende disse, og det bliver vanskeligt at indsamle en landsdækkende scanning. Dog viser resultaterne af testene, at billedkvaliteten er ligeså god som de eksisterende ortofoto. På baggrund af konklusionen reflekteres der i perspektiveringen derfor over fremtidsudsigterne for de højopløselige satellitbilleder.
SprogDansk
Udgivelsesdato2004
Antal sider163
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6143563