• Rikke Emilie Kildahl Lauritsen
  • Line Krogsgaard
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Baggrund: Ankelbrud og achillesseneruptur er to hyppige skader i underekstremiteten. 2 år efter ankelbrud ses begrænsninger i gangfunktionen og 2-6 år efter en achillesseneruptur ses funktionstab i ankelleddet. Tidlig vægtbærende træning har vist sig at have en positiv effekt på stivhed i ankelleddet, muskel- og knogleatrofi samt tilbagevenden til normale aktiviteter og arbejde. Fuld vægtbæring kan dog være kontraindiceret den første tid efter skaden, hvorfor træning med vægtreducering såsom med Anti-Gravity Treadmill (AGT) muligvis kan være en fordel. Der mangler dog evidens på området.
Formål: Formålet med dette studie var, at karakterisere gangmønsteret hos patienter med ankelbrud eller achillesseneruptur ved overground walking og gang på AGT.
Metode: 9 forsøgsdeltagere var igennem to delforsøg - et med overground walking og et med gang på AGT. Gangmønsteret i begge situationer blev karakteriseret ved kvantitative parametre, herunder ganghastighed, kadence, range of motion (ROM) samt symmetri-indeks for sving- og standfase. Der blev indsamlet data på ca. 30 skridt i hver situation med Shimmer3 sensors. Databehandlingen blev foretaget i MatLab, Excel og Kinovea. Gangmønstrene blev sammenlignet med normalværdier for en rask population samt værdier for en lignende gruppe fra et tidligere studie.
Resultater: Der var ingen signifikant forskel på normal symmetri for en rask population og symmetri-indeks i sving- og standfase ved gang på AGT og svingfase ved overground walking. I begge situationer var forsøgsdeltagernes ganghastighed signifikant lavere end ved en rask population, og signifikant højere end en lignende patientgruppe.
Konklusion: Gangmønsteret hos patienter med ankelbrud eller achillesseneruptur var i dette studie karakteriseret ved en lavere ganghastighed end den raske population og en højere ganghastighed end en lignende gruppe. Der var ikke forskel på symmetrien i gangmønstret ved hverken overground walking eller gang på AGT sammenlignet med hvad der betragtes som normal symmetri. Det kræver flere studie at opnå et mere nuanceret billede.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2018
Antal sider51
Ekstern samarbejdspartnerSkive Sundhedscenter
Fysioterapeut Inge Risum sundhedscenter@skivekommune.dk
Anden
ID: 280431746