• Michelle Lison
Mycolata har i de seneste år udgjort et stadigt stigende problem i forbindelse med skum-dannelse i aktiv-slamanlæg både i Danmark og i udlandet. Kemira Water A/S er i øjeblikket i færd med at udvikle et nyt produktkoncept kaldet Kemira Water Bulk Control 100 (BC-100), som først og fremmest har til formål at kontrollere Mycolata. BC-100 er i denne forbindelse blevet testet i et fuldskaladoseringsforsøg på Øster Hornum Renseanlæg, hvor produktkonceptet viste sig at have den ønskede effekt: Udbredelsen af Mycolata og skumdannelsen som følge heraf blev reduceret væsentligt på anlægget i løbet af det 10 uger lange doseringsforløb. BC-100 viste sig ligeledes at have en kontrollerende effekt på trådformede bakterier, som ud fra morfologien blev identificeret som Type 0041/0675 (gruppen Chloroflexi). Type 0041/0675 forekommer hyppigt i danske renseanlæg, hvor de ofte giver anledning til dårlige bundfældningsegenskaber. Men der findes på nuværende tidspunkt ikke en effektiv kontrolmetode til at bekæmpe dem, så derfor kunne denne iagttagelse være interessant. BC-100 påvirkede dog samtidig flokbakterierne i aktiv-slammet, hvorfor yderligere forsøg må iværksættes for at klarlægge effekten af BC-100 og dermed optimere behandlingen med dette produkt. En gennemgang af dimensioneringen og driften af Øster Hornum Renseanlæg og Hvilsom Renseanlæg viste desuden, at begge anlæg er overdimensionerede i forhold til den aktuelle belastning og drift. Dette giver mulighed for at omlægge driften af anlægget og herved forsøge at kontrollere skumdannende Mycolata gennem processtyring. Ved at forkorte den aerobe slamalder og i stedet skabe længere perioder med anoxiske forhold, vil dette give mindre favorable vækstbetingelser for Mycolata, som derved vil kunne udkonkurreres af andre bakterier i aktiv-slammet.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider73
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 14064752