• Peter Muhlig Christensen
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I nærværende kandidatspeciale er det, vha. konfliktteknikmetoden, undersøgt hvorvidt der kan eftervises nogen sikkerhedsmæssige problemer ved brugen af cykelshuntspor i signalregulerede kryds. Der er udpeget to krydspar bestående af to case- og referencekryds, hvor førstnævnte begge er etableret med cykelshunt, hvilket sidstnævnte ikke er. De to krydspar er forskellige i geometrisk udformning ved, at krydspar 1 er etableret uden cykelsti efter endt højresving, imens krydspar 2 er etableret med. Krydsparrene er videofilmet i hhv. to tidsperioder af ca. 12timer for krydspar 1 og én tidsperiode af ca. 12 timer for krydspar 2. Databehandlingen er foretaget vha. tre computerprogrammer med det formål, at finde potentielle konfliktsituationer. Disse konfliktsituationer er efterbehandlet, og alvorlige konflikter udpeget. Definitionen på en alvorlig konflikt er gjort ud fra tidsværdierne TTCmin, Tadv og T2. Slutteligt er krydsparrene analyseret individuelt, ligesom der er foretaget en sammenligning case- og referencekrydsene imellem, med henblik på at belyse de sikkerhedsmæssige problemstillinger, som er oplevet.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2015
Antal sider84
ID: 213830754