• Jesper Thorsen Stamp
4. semester, Læring og Forandringsprocesser, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I specialet er afprøves to kompetenceudviklingsmetoder, som er praksisnære, smidige og billige, nemlig Videoanalyse og Kollegaobservation for herigennem at se nærmere på den deltagende læreres læring og kompetenceudvikling heri, samt oplevelse og erfaring med disse. Dette gøres gennem en kvalitativ forsk-ningstilgang med casestudiet som metode, hvori afprøvningen af metoderne er foregået med inspiration fra aktionsforskning.
I Specialet konkluderes det, at der gennem den deltagende lærers arbejde med de to metoder blev skabt et fundament for læring og kompetenceudvikling. Det kan dog ikke konkluderes, om den deltagende lærers refleksioner over praksis har ændret hendes forståelser, vurderinger og handlinger, og således hendes fremti-dige undervisning og praksis, hvilket er en forudsætning for, at der er skabt læ-ring og kompetenceudvikling.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2015
ID: 213319587