• Johanne Lund Thomsen
  • Martine Hafsås Tellevik
4. semester, Byggeledelse (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette kandidatspeciale undersøger, hvordan
kommunikation og samarbejde kan forbedres i
danske byggeprojekters udførelsesfase. Der er
behov for en forbedring af kommunikationen og
samarbejdet, hvis den danske byggebranche skal
blive mere produktiv. Formålet med undersøgelsen
er at opstille nogle tiltag, som kan hjælpe
samarbejdspartnerne på et byggeprojekt til at
overvinde de barrierer, der er for effektiv kommunikation
og samarbejde. Hvilke barrierer der
er for effektiv kommunikation og samarbejde
identificeres gennem et litteraturstudie. Yderligere
bidrager litteraturstudiet med relevante tiltag
til forbedret kommunikation og samarbejde.
Foruden litteraturen benyttes der interview med
bygherrer, rådgivere og entreprenører til at udforske,
hvilke tiltag der benyttes for at praktisere
kommunikation og samarbejde. Tiltagene som
specialet vurderer kan overvinde barriererne for
effektiv kommunikation og samarbejde er; Evaluering,
Fælles kontor, Fælles mål, Fælles skurby,
Kommunikationsplan, Projektnetværk og Workshops.
Specialet vurderer desuden, at det vil
afhænge af det unikke byggeprojekt hvilke(t) tiltag,
som vil skabe mest værdi for projektet. At
forbedre kommunikationen og samarbejdet i udførelsen
af et byggeprojekt kræver, at ledelsen
af byggeprojektet er bevidste om den situation,
der gør sig gældende. Det er vigtigt, at ledelsen
benytter sig af situationsbestemt ledelse, således
lederens ledelsestil tilpasses efter det tiltag,
som ønskes indført. Yderligere skal lederen have
de rette kompetencer til at håndtere den forandring,
som indføringen af et tiltag vil medføre.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2019
Antal sider226
ID: 305235781