• Mette Bach Petersen
  • Finn Kjær Christensen
  • Anne Møller Nielsen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
I dette projekt søges det at sandsynligggøre, at grundens tilladte udnyttelsesmuligheder påvirker grundens markedsværdi.Udnyttelsesmulighederne, herunder anvendelsesmuligheder og udnyttelsesgrad, gives i den kommunale fysiske planlægning, dvs. kommuneplanen. For at kunne sandsynliggøre denne påvirkning analyseres det, om der er en sammenhæng mellem udnyttelsesmulighederne og grundens markedsværdi.
SprogDansk
Udgivelsesdato2005
Antal sider139
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6143418