Kommunale beføjelser ved istandsættelse af private fællesveje

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Kenneth Vittrup
  • Mia Hesselkjær
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt er en analyse af den kommunale praksis ved istandsættelse af private fællesveje. Helt konkret ses der nærmere på de lovmæssige kommunale virkemidler, til at hjælpe private grundejere ved uenighed om istandsættelse, og om disse redskaber er tilstrækkelige og hensigtsmæssige til realiseringen af lovgivningens formål.
Undersøgelsen af den kommunale praksis sker dels gennem en analyse af lovgrundlaget for administrationen af de private fællesveje, hvor fokus er på bestemmelserne, der regulerer istandsættelse af private fællesveje, og en analyse af kommunal praksis. Det empiriske grundlag for analyserne er svar på spørgeskemaer fra 46 ud af 98 danske kommuner, samt interviews med sagsbehandlere fra 3 forskellige forvaltninger. Analysen fokuserer således på spændet i forvaltningernes skøn og fortolkninger. Til at supplere dette, foretages der udgiftsberegninger for udvalgte cases i by- og landzone, med hensigten at vurdere de økonomiske konsekvenser af valg og vægtning af forskellige kriterier i forbindelse hermed.
Resultatet af projektet er en udpegning af en række områder, hvor lovens formuleringer er mindre hensigtsmæssige, baseret på hvordan lovbestemmelsernes fortolkes i praksis.
SprogDansk
Udgivelsesdato13 jun. 2013
ID: 77396625