• Lisa Albæk Pedersen
  • Pernille Langballe Hansen
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Baggrund: Hver tredje ældre over 65 år falder en gang om året. Fald hos ældre er forbundet med store samfundsøkonomiske og individuelle omkostninger. Evidens på området viser, at det er muligt at forebygge fald hos ældre. I kommunerne, som har ansvaret for forebyggelse, ses dog en stor variation i arbejdet med forebyggelse af fald hos ældre. Der foreligger hermed et stort potentiale for effektivisering og optimering af arbejdet med faldforebyggelse i Kommunerne.
Formål: På baggrund af et ønske om en mere ensartet indsats indenfor faldforebyggelse i Aalborg Kommune, er specialet udarbejdet med det formål, at producere viden og information, som kan bidrage med anbefalinger og information til et beslutningsgrundlag vedrørende implementering af Faldskolen, som en faldforbyggende indsats i Aalborg Kommune.
Metode: Specialet er udarbejdet med inspiration fra MTV rammen. Der udføres observation og informant interview på Faldskolen, og samtidig udføres der kvalitative forskningsinterview med fire borgere, som har deltaget i et forløb på Faldskolen. I specialet indgår resultaterne fra to forskellige funktionstest, udført på Faldskolen. Der inkluderes evidensbaseret litteratur fra tre systematiske litteratursøgninger. Der er endvidere udarbejdet to cost-effectiveness analyser af Faldskolen.
Resultater: Faldskolen er en multikomponent intervention og en intervention, som er effektiv til at forebygge fald hos ældre. Faldskolen består af en kombination af træning og undervisning. Deltagerne på Faldskolen har opnået forbedringer i deres funktionsniveau. Undervisning af ældre i forhold til faldforebyggelse har begrænset effekt, og der ses ligeledes en begrænset effekt af Faldskolens undervisning, hvor de ældre har svært ved at erindre indholdet. På Faldskolen koster det 61.493 kr., at forbedre funktionsniveauet hos 21 deltagere, samt at reducere antallet af fald med 6. Der er få deltagere på Faldskolen, hvilket bl.a. kan skyldes de ældres holdning til fald og faldforebyggelse. Velvære og det sociale har stor betydning for de ældres motivation, for at deltage i faldforebyggende indsatser. Specialets resultater viser et behov for forandring, i opsporingen af deltagere til faldforebyggende indsatser. Det anbefales derfor, at de ældres motivation for at deltage, og hermed velvære og det sociale aspekt fremhæves, når de ældre tilbydes et forløb på Faldskolen eller andre faldforebyggende indsatser. Specialets resultater viser herudover en række organisatoriske udfordringer i det tværsektorielle samarbejde, hvilket har betydning for deltagerantallet på Faldskolen.
Anbefaling: Det anbefales, at implementere Faldskolen som en Faldforebyggende indsats i Aalborg Kommune. Det anbefales dog, at der ved implementering af Faldskolen tages højde for specialets opstillede anbefalinger.
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2014
Antal sider112
ID: 198332804