• Catrine Gylling Jensen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Er de semiprofessionelle brugere klar til at håndtere geografiske grunddata? Dette projekt sætter fokus på, hvordan de semiprofessionelle brugere kommer i kontakt med og anvender geografiske grunddata. Udgangspunktet for projektet er Regeringen, KL og Regionernes bud på en bedre udnyttelse af grunddata – Grunddataprogrammet.
Projektets baggrundsanalyse viser, at Grunddataprogrammet primært tager udgangspunkt i produktion, optimering, forbedring samt distribution af grunddata. For at belyse en anden side af anvendelsen og håndteringen af grunddata tager projektets analyse udgangspunkt i de semiprofessionelle brugere og den organisation, de arbejder. Hvordan kommer de semiprofessionelle brugere i kontakt med data, hvordan bruger de dem og med hvilket formål?
Ved at gennemføre feltbesøg hos fem organisation hhv. tre private virksomheder, en kommune samt en offentlig styrelse blev oplysninger om den praktiske anvendelse af geografiske grunddata, indsamlet. Feltbesøgene viste, at der hos størstedelen af organisationerne ikke er fokus på hvordan organisation og medarbejdernes kompetencer påvirker anvendelsen af grunddata. Der er hos organisationerne generelt en manglende struktur omkring data, dataanvendelse, metadata og kvalitetssikring. Medarbejderne har en udpræget trial-and-error tilgang til dataanvendelse, hvilket i de fleste situation er nok, men medarbejderne er samtidig ikke bevidste om, hvornår der i dataanvendelsen opstår fejl.
Som supplement til feltbesøgene blev en gruppe geodata-interesserede og geodata-afhængige inviteret til en workshop og bedt om at genererer ideer til den fremtidige håndtering af geodata. Igennem ideerne, blev det tydeliggjort, hvilke behov som brugerne pt. søger at dække. På workshoppen kom det frem, at flere af deltagerne ønsker klare standarder for data, både med hensyn til ensretning af datas udformningen, nemmere kombination af forskellige datasæt og bedre mulighed for at sammenligne data. Andre deltagere fokuserede på et bedre overblik over eksisterende data og automatisering i datafangst og -håndteringen.
En bedre sikring af anvendelsen af grunddata kan ske ved at ledelse og GIS-ansvarlige i organisationerne, konkret tager stilling til anvendelsen af geografiske grunddata. Ved at etablere en strategi for organisation, kompetencer og teknik og deres indbyrdes afhængighed, kan det store arbejde som allerede er i gang i organisationerne styres i den rigtige retning, og geografiske grunddata udnyttes optimalt.
SprogDansk
Udgivelsesdato12 jun. 2014
Antal sider92
ID: 198654844