Kørekomfort i busser på Rute 17 i Aalborg

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Daniel Skov Andersen
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Projektets formål er at undersøge, hvor stor en sideværts acceleration, buspassa- gerer kan modstå, før følelse af ubehag op- står.
Ubehag og evt. transportsyge opleves af en del passagerer, især ifm. passage af ujævnheder og sving. Det er mindre klart, hvilken sammenhæng der er mellem størrelsen af den sideværts acceleration (ved svingning) og følelsen af det ubehag en buspassager oplever. Passagerkomforten undersøges på en ud- valgt busrute i Aalborg. Ruten gennem- køres af seks testpersoner samtidigt med, at bussens position samt den sideværts ac- celeration registreres med et accelerome- ter i en smartphone app, der måler g- påvirkningen i x-, y- og z-retningen. Test- personerne angiver via en knap på en an- den smartphone app, når følesen af ubehag opstår under turen.
Databehandlingen har vist at ubehags- hændelser ikke pålideligt kan findes ud fra de kraftigste sideværts accelerationer ale- ne. Det er nødvendigt at lede efter mere komplekse mønstre i data.
Hændelser af ubehag blev lokaliseret på ruten og årsagen til, at ubehag opstod blev analyseret. Informationen herom kan bru- ges til at pege på steder, hvor vejens trace og/eller chaufførens kørsel bør ændres, så komforten for passagererne højnes.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2019
Antal sider65
ID: 305272710