• Louise Fogh Black
4. semester, By, Bolig og Bosætning, kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med dette speciale er at få viden om, hvilken rolle Københavns Kommunes indgåelse af strategiske partnerskaber med en række almene boligorganisationer har for udviklingen af København som en sammenhængende by med plads til alle.
Ud fra dette undersøgelsesspørgsmål arbejdes der med begreberne gentrificering, fællesskab, segregering og stigmatisering i forhold til at afdække betydningen af disse strategiske partnerskaber i forhold til Københavns Kommunes vision om at være en sammenhængende by med plads til alle.
Informanter med indgående kendskab til arbejdet med de strategiske partnerskaber bidrager til det empiriske grundlag i kombination med dokumentmateriale.
Ved hjælp af en abduktiv tilgang til undersøgelsesspørgsmålet er konklusionen for dette speciale, at de tre strategiske partnerskaber ikke alene kan sikre Københavns Kommunes vision som en sammenhængende by med plads til alle. De tre strategiske partnerskaber kan dog ligesom andre specialiserede almene boligbyggerier af mindre størrelse være med til at positionere den almene boligsektor som et attraktivt alternativ på det københavnske boligmarked.
SprogDansk
Udgivelsesdato2017
Antal sider53
ID: 260564151