Kockums Kulturfabrik: Bæredygtig transformationsarkitektur

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Timothy Alan Holmes
  • Sune Ross Jakobsen
4. semester, Arkitektur (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denna avhandling behandlar transformationen av ett
gammalt gjuteri beläget på ett nedlagt varv, med syftet
att introducera nytt liv till en byggnad som förkroppsligar
historia och arv.
Projektet bygger på begreppet transformationsarkitektur
och avser att omvandla och bevara historia, snarare
än att riva och kasta bort vårt kulturarv.
Gjuteriet är en del av Kockums Mekaniska Verkstad
AB i hjärtat av Malmö, Sverige. Det är ett gammalt varv
som under sina glansdagar var en avgörande faktor för
utvecklingen och uppbyggnaden av staden. Hela industriområdet,
Varvsstaden, kommer nu att genomgå
en betydande omstrukturering och ombyggnad med
fokus på lokaler för utbildning, handel och bostäder.
Projektet utvärderar också möjligheten att införa kulturella
funktioner i en byggnad som redan är förknippad
med kulturarv. Detta för att skapa ett kulturcentrum för
allmänheten och samtidigt värna om en del av stadens
historia som annars inte hade bevarats.
Projektet debatterar aspekter av social och miljömässig
hållbarhet, och jämför harmonin mellan de två i en
framtida utveckling av en skyddad byggnad. Antagandet
av detta speglas i den slutliga designen — en vinkelformad
byggnad som har ett spann från den ursprungliga
strukturen och vidare till en moderna förlängning,
som till sist sträcker sig vidare ut i det omgivande sammanhanget.
Designen tillämpar ideologin om att bevara så mycket
som möjligt utan att äventyra dess potentiella framtida
användning. Detta skapar en unik struktur som förenar
sitt förflutna, nutid och framtid för nuvarande och kommande
generationer
SprogEngelsk
Udgivelsesdato23 maj 2018
Antal sider207
ID: 279642432