• Bo Stenvang
Denne rapport omhandler empirisk undersøgelse af vidensdeling i IT forvaltningsafdeling i en dansk virksomhed som leverer IT ydelser til moder koncernen, som er en væsentlig aktør på det finansielle marked i Danmark med Realkredit, Bank og Forsikring som de primære områder. Det teoretiske fundament er 2 strategier indenfor Knowledge Management (KM), den kognitive model som er funderet på kodifikation af videns objekter og Fællesskabsmodellen som er baseret på og knyttet til den person som holder og skaber viden. Endvidere fremdrages der teori, hvor der ses på eksplicit og tavs viden. I del 1 foretages der kvalitative interview med forvaltnings personer, hvor formålet er vidensdeling, som analyseres og diskuteres i forhold til den udvalgte teori fra Knowledge Management området. Dette giver et sæt af problemområder indenfor vidensdeling og disse prioriteres i samarbejde med virksomhedens ledelse. Del 2 omhandler studiet med at udarbejde et sæt løsningsforslag til problemområder fremdraget i del 1 og via udvikling af prototype (intranet side) med XP teknikken par programmering vurderes det, om disse tiltag kan løse de prioriterede problemområder, hvor fokus alene er på, at dele viden mellem forvaltere i IT-afdelingen
SprogDansk
Udgivelsesdatojun. 2007
ID: 61070935