• Christina Emborg
5. semester (speciale), Medicin, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Abstract:
Baggrund:
Der findes en række forskellige operative teknikker for at modvirke patellaluxation. Elmslie-Trillat-operationen er en af de metoder, som tidligere har været anvendt til at stabilisere patella ved at korrigere den mekaniske akse. Der mangler dog viden om hvordan det går patienterne på længere sigt. Formålet med follow-up studiet er at undersøge funktionsniveau og tilfredshed hos patienterne efter Elmslie-Trillat-operation.
Metode:
100 patienter blev Elmslie-Trillat-opereret på Aalborg Universitets Hospital i perioden 2000-2012. Dataindsamling ved systematisk gennemgang af samtlige journaler med operationskoderne KNGE09, KNLG89, KNGH72, KNGK79 og KNGK59.
27 patienter deltog i follow-up i 2015, hvor der blev udført fysisk undersøgelse og spørgeskemabesvarelse. Anvendte score-systemer var: Kujala, IKCD subjektiv, IKCD objektiv, Tegner, Lysholm, SANE.
Resultater:
27 patienter deltog i follow-up; 20 kvinder og 7 mænd. 15 venstreknæ og 12 højreknæ. Gennemsnitsalder på operationstidspunktet var 20,2 år og gennemsnitsalder ved follow-up var 29,9 år.
Kujala-scoren viste ”excellent” eller ”good” resultat hos 18,5%, Lysholm-scoren viste ”excellent” eller ”good” resultat hos 22,2%. IKDC-gennemsnits-scoren var 54,4. Tegner-scoren var 6,34 før operationen og 8,04 efter operationen, dvs. 1,70 point højere, svarende til et forværret funktionsniveau. SANE-gennemsnits-score var på 6,33. 74,1% havde en tilfredshedsscore over 5 og ville gerne gennemgå samme operation igen. 37,0% havde oplevet reluxation postoperativt. Q-vinklen blev gennemsnitligt ændret til 9,15 grader efter operationen
Konklusion:
Elmslie-Trillat-operationen giver et tilfredsstillende resultat hvad angår patienttilfredshed. Men hvad angår postoperativt aktivitets- og funktionsniveau giver operationen utilfredsstillende resultater. Sammenlignet med andre studier, var det kliniske outcome i dette studie dårligere.
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2015
Antal sider22
ID: 224287566