Klimatilpasning af den tæt-lave bebyggelse Gadekæret i Ishøj

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Thomas Møller Bering
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Følgende rapport omhandler undersøgelse af oversvømmelsen af boligområdet Gadekæret under regnhændelsen d. 2. juni 2014, der var en 12 års regnhændelse, hvor store dele af området blev oversvømmet, samt løsningsforslag til løsning af problemet.

I første del af rapporten analyseres det nuværende afløbssystem i Ishøj By. Det undersøges om afløbssystemet lever op til gældende funktionspraksis samt hvor ofte de enkelte dele af afløbssystemet oplever opstuvning til terræn. Analysen viser at store dele af afløbssystemet ikke overholder nuværende funktionspraksis og at der dermed kan være risiko for opstuvning til terræn oftere end de 5 år, der er anbefalet. Desuden bliver det vist at store dele af Gadekæret oversvømmes under regnhændelsen d. 2. juni 2014, hvor der faldt 28,8 mm vand på 41 min. Det er specielt hovedvejene i boligområdet der er ramt af oversvømmelser, men også de mindre veje og stræder, hvor der ligger mange små haver er også oversvømmet.

I anden del af rapporten opstilles der tre forskellige løsningsprincipper, der opererer med klimatilpasning af området. Der udvælges et løsningsprincip, hvorudfra der laves yderligere fire løsningsforslag. Det vælges at arbejde med løsningsforslag 4, som indeholder forsinkelse af regnvandet i gadekæret, nedsivning i form af otte faskiner og permeabel belægning på alle veje i boligområdet, transport af regnvand i åbne render på hovedvejene samt anlæggelse af to mindre bassiner. De forskellige løsningselementer implementeres i MIKE URBAN og tilsammen reducerer de oversvømmelsesvolumenet på områderne omkring gadekæret med ca. 85%.
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jun. 2015
Antal sider84
Ekstern samarbejdspartnerGrontmij A/S
Mikas S. Christiansen mch@grontmij.dk
Anden
ID: 213942665