Klimasikring af Kærby

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Jacob Sondrup Johansen
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Nærværende rapport omhandler en kapacitetsanalyse af Kærbys nuværende afløbssystem, Vestre Landgrøft og Østerå, med henblik på at klimasikre bydelen. Af mere akademiske årsager indeholder afgangsprojektet også en sammenligning af
to typer overademodeller. Resultatet af sammenligningen har vist, at den mere avancerede overademodel B giver en bedre beskrivelse af det afstrømmede volumen end den simple overademodel A. Analysen af Kærbys aøbssystem har vist, at der er en del udfordringer i forhold til at leve op til nuværende funktionskrav og samtidig begrænse udledning af opspædet spildevand til nærliggende recipient under kraftig regn. Kapacitetsanalysen af Østerå og Vestre Landgrøft har vist, at der er en
mindre risiko for oversvømmelse fra Vestre Landgrøft. For at undersøge et forventeligt fremtidigt serviceniveau i bydelen, er der foretaget en fremskrivning af en lokal regnserie. Som en kortsigtet løsning for at begrænse udledningen af opspædet spildevand samt forbedre serviceniveau, er der dimensioneret tre first flush bassiner og tre nedsivningsbassiner. Som en langsigtet plan er der dimensioneret et nyt regnvandssystem for bydelen, der lever op til nuværende funktionskrav. Yderligere er der testet flere forskellige klimasikrende foranstaltninger i form af sænkede vejarealer, rørbassiner og arealer udlagt som ekstra bassinvolumen under ekstrem hændelser.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jul. 2016
Antal sider194
Ekstern samarbejdspartnerEnvidan A/S
Ingeniør Aske Malvang Kristensen amk@envidan.dk
Anden
ID: 235036239