Kemi 2.0. It-baseret og almendannende kemi på stx

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Anne Boie Johannesson
I dette projekt undersøges det hvordan kemi C på stx kan gøres it-baseret og almendannende. Løsningen er elevaktiverende og temabaseret undervisning samt fokus på kompetencer, fremfor kun på kvalifikationer.
Det didaktiske design af kemi 2.0 er baseret på socialkonstruktivismen og inspireret af Dewey, Kolb, Illeris, Wenger og Luhmann. De unge karakteriseres med udgangspunkt i forskellige generationsbeskrivelser, og principper for didaktik 2.0, der imødekommer de unges forventninger og måder at lære på, skitseres.
Principperne i kemi 2.0 er længerevarende gruppearbejde indenfor vedkommende temaer, hvor eleverne laver deres eget didaktiske design indenfor rammerne af lærerens didaktiske design. Fokus i gruppearbejdet er udarbejdelse af web 2.0-produkter og meningsforhandling. Lærerens rolle er at hjælpe når der er behov for det, fremfor at lave almindelig tavleundervisning.
Kemi 2.0 ligger i forlængelse af fornyende strømninger indenfor gymnasieskolen, men stive rammer, fx skelnen mellem undervisningstid og elevtid, gør implementeringen af kemi 2.0 sværere end det burde være. Derfor gives der forslag til hvordan det kan gøres lettere.
SprogDansk
Udgivelsesdato23 maj 2013
Antal sider60
ID: 76675417