Karup omfartsvej

Studenteropgave: Professionsbachelor

  • Thomas Bjerregaard Nielsen
7. semester, Byggeri og anlæg, Diplomingeniør (Diplomuddannelse)
Karup er en lille by beliggende i hjertet af jylland. Byens borgere føler sig plaget af en stor mængde gennemkørende trafik, og ønsker derfor at der etableres en omfartsvej.
Denne rapport belyser byens trafikale situation, og undersøger hvorvidt en omfartsvej ville kunne flytte trafik væk fra byen. Da der er to muligheder for, hvilken retning linjeføringen for omfartsvejen kan have, undersøges efterfølgende en korridor på begge af disse for hvilke fysiske og landsskabsmæssige bindinger der er i området.
På baggrund af ovennævnte undersøgelser fastlægges den endelige linjeføring, og efterfølgende et tilhørende længde- og tværprofil. Trafiksikkerhed er vigtigt og der udføres analyse af hvorvidt de gældende sigtelænger er overholdt. I forbindelse med skærende veje udarbejdes der en vurdering af hvilken type krydsning der skal etableres. Den ene af disse kryds er en rundkørsel hvor der projekteres en skitse af. Endelig skærer omfartsvejens linjeføring også ind over der fredede Karup Å-dalen, hvor der besluttes at etablere en dalbro.
Alt i alt er der projekteret et første udkast til en linjeføring for en nordvestlig omfartsvej omkring Karup på 4,6 km med to tilslutninger, som giver mulighed for at komme til og fra Karup.
Det vurderes at borgerne i Karup vil have glæde af etableringen af en omfartsvej, da denne vil kunne flytte en del af den gennemkørende trafik, og dermed gøre byen mere fredelig. Omvendt vil handelslivet i byen mærke konsekvensen af de færre gennemkørende trafikanter, som ikke længere smutter ind og handler, når de alligevel kører forbi.
SpecialiseringsretningVej- og trafikteknik
SprogDansk
Udgivelsesdato2013
Antal sider35
ID: 78263807