Kapacitetsundersøgelse af signalregulerede kryds i Vissim

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Michael Bødker Pedersen
  • Andreas Bo Madsen
4. semester, Veje og Trafik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt omhandler kapaciteten i signalregulerede kryds. Formålet er at klarlægge den kapacitetsmæssige effekt af forskellige signaltekniske og geometriske tiltag. Projektet er udført i mikrosimuleringsprogrammet PTV Vissim 11. Der er opbygget et fiktivt kryds i Vissim, der overholder gældende vejregler for krydsgeometri og signalanlæg. Der er opbygget fem scenarier, hvor der i hvert scenarie ændres én parameter. Hvert scenarie testes ved et stort antal varierende trafikmængder. I Scenarie 1 afvikles trafikken i to hovedfaser uden svingpile. Der er ét ligeudkørende spor, et venstresvingsspor og et højresvingsspor i alle fire retninger. I Scenarie 2 indsættes ubundne svingpile, hvilket giver højere samlet middelforsinkelse, men bedre serviceniveau, da den maksimale forsinkelse bliver mindre. I Scenarie 3 indsættes bundet venstresving, hvilket højner trafiksikkerheden. Dette gav en betydelig reduktion i kapaciteten. I Scenarie 4 blev der indsat et ekstra ligeudkørende spor i alle retninger, så der er taget højde for både trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Dette gav en markant forbedring af kapaciteten og fremkommeligheden ift. Scenarie 3. I Scenarie 5 blev der taget hensyn til økonomien i anlæggelsen af krydset, da der kun var to ligeudkørende spor i krydsområdet. Dette gav en lille reduktion af kapaciteten ift. Scenarie 4. Til sidst blev alle scenarier testet med en intelligent adaptiv signalstyring fra virksomheden Advanced Traffic Systems. Dette viste generelt en positiv effekt på fremkommeligheden. Det var særligt i scenarier med bundet venstresving og ved høje trafikmængder, at der blev påvist en øget kapacitet.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2019
Antal sider50
Ekstern samarbejdspartnerAdvanced Traffic Systems
Jakob Taankvist jht@at-systems.dk
Anden
ID: 305332228