• Mette Iversen
  • Louise Nielsen
4. semester, Idræt, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Målet med dette speciale er, at undersøge hvorvidt motivationen til at lære i gymnasiet påvirkes af øget fysisk aktivitet.
Undersøgelsen er foretaget på Aalborghus Gymnasium & HF, hvor den oprettede løbeklasse er casen. Data er indsamlet via spøgeskemaer efter inspiration af Sports Motivation Scale, og analyseres ud fra Self-Determination Theory. Ligeledes forsøges der at bygge bro mellem Self-Determination Theory og Engeströms ekspansive læringsteori, for at kunne beskrive motivationen til at lære i relation til læring.
Data for Løbeklassen sammenlignes med tre sammenlignelige 1.g-klasser fra Aalborghus Gymnasium & HF. Endvidere sammenlignes resultaterne med tidligere års 1.g-klasse med samme studieretning som Løbeklassen.
Der indsamles endvidere kvalitative data via fokusgruppeinterviews med udvalgte elever fra Løbeklassen, samt klassens lærere.
Specialets første del er en formidlende artikel, hvori de kvantitative data beskrives, såsom karakterer, fravær og fysisk kapacitet.
I den anden del af specialet inddrages motivation, hvor det analyseres, hvorvidt Løbeklassens elever har øget motivation til at lære som følge af den øgede fysiske aktivitet i undervisningen.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2013
Antal sider138
Ekstern samarbejdspartnerAalborghus Gymnasium & HF
Rektor Torben Poulsen tp@aalborghus.dk
Informantgruppe
ID: 77152542