Kan arbejdsgange støttes på byggepladsen ved brug af IKT?

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Søren Hauge Krabbe
4. semester, Byggeledelse (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Byggebranchen går for at være en konservativ og en meget omskiftelig branche. Dette skal ses i lyset af, at et byggeprojekt er et unikt projekt konstrueret og bygget af en projektgruppe, som består af forskellige aktører til hvert projekt. Efter endt projekt nedbrydes projektgruppen. Dette gør, at gentagelsesmomentet kan være svær at opretholde, og i sidste ende bliver kvaliteten af et byggeprojekt svær at opretholde. For ringe kvalitet i byggeriet betyder, at der bruges mange penge på udbedringer af fejl og mangler. Kan der være mulighed for at fange og løse disse fejl og mangler før de opstår, vil det være optimalt. En mulighed for at fange og løse problemer når de opstår på pladsen er mere brug af IKT. Der er foretaget en behovsanalyse blandt fem ansatte ved JORTON i Aalborg om deres behov for mere IKT i deres daglige arbejde, og om der er konkrete eksempler på IKT-systemer de kan anvende. Dette udmunder i en problemformulering der omhandler: 1. Hvilke funktioner kan støttes og forbedres i kvalitetssikringsprocessen vha. et IKT-system? 2. Findes der andre arbejdsgange og kommunikationsgange der kan støttes og forbedres vha. IKT-systemer? Der foretages to tests og evalueringer med to forskellige IKT-systemer. Det første IKT-system er et kvalitetssikringssystem som kan være med til at frigøre formanden for arbejdet med at holde KS-mappen ajour på pladsen og gøre fotodokumentationen mere skånsom. Dette kan gøres med en PDA, hvor papirskemaer gøres elektroniske og KS-opsamlinger uploades til en projektserver. PDA’en kan også bruges til fotodokumentation, hvor billeder taget med PDA’en kan uploades til en projektserver. Det andet IKT-system der bliver testet og evalueret, er muligheden for kommunikation med en tablet computer. Derved kan der spares tid med transport mellem skurvognen og pladsen. Med tablet computeren kan formanden og entrepriselederen have alt tegningsmaterialet til et projekt ved hånden og adgang til alle projektrelevante dokumenter og modeller, og der kan kommunikeres med mail, chat og webcam via en mobil internetforbindelse.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Udgivende institutionInstitut for produktion
ID: 17636886