• David Milter Andersen
4. semester, Psykologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne undersøgelse har til formål at kaste lys over kampsportverdenen som fænomen, samt hvordan kampsport påvirker ens aggression. Jeg har haft en stor interesse i at se kampsport som tilskuer, men jeg har aldrig selv dyrket kampsport. Det er en kvalitativ undersøgelse, hvor interviews af tre kampkunstnere er blevet brugt som dataindsamling. Hele tilgangen til undersøgelsen er baseret på de fænomenologisk-hermeneutiske tilgange, hvor hensigten er at skabe en større forståelse af kampsportverdenen, men også at give grobund for en diskussion om aggression og aggressionsterapi. De fleste betydelige teorier om aggression samt nogle af de seneste undersøgelser inden for kampsport er blevet inkluderet for at besvare min problemformulering. Resultatet af min forskning er, at det ser ud til, at der er et uudnyttet potentiale i aggressionsregulering gennem kampsport. Flere af informanterne taler positivt om kampsportens effekter, hvor de bruger ord som, styrker selvværd, selvtillid, selvkontrol og en generel ro i hverdagen. De føler, at de kan overføre deres færdigheder til andre steder end kampsportsarenaerne på en konstruktiv og ikke-udadvendt aggressiv måde.
Undersøgelsen afsluttes med en teoretisk og metodisk diskussion, der er med til at skabe flere nuancer i opgaven. Der er også flere perspektiv -tanker, der kan være udgangspunktet for fremtidig forskning af fx MMA og aggression management. Der gives forslag til, hvad jeg synes skal undersøges i fremtiden, men også hvad opgavens begrænsninger er. Det er en lille prøve størrelse jeg har brugt. Samtidig er dette en kvalitativ undersøgelse, og den har også nogle svagheder. Det er ikke let at kvantificere resultaterne, men jeg tror, ​​at med støtte fra den aktuelle forskning kan mine resultater være med til at understøtte teorien om, at ikke al aggression er dårlig, og faktisk kan det være sundt for den enkelte at lære sin egen aggression potentiel. Det vil styrke dig i fremtiden, samt give en større forståelse for, hvem du egentlig er som person.
SprogDansk
Udgivelsesdato9 aug. 2021
Antal sider82
ID: 434590137