• Kim Nielsen Ranch
Hovedspørgsmålet undersøgt i masterspecialet har fokus på, hvordan Herning Kommune udvælger og beslutter IT- og digitaliseringsprojekter samt hvordan Herning Kommune kan forbedre dette. Først præsenteres central IT projektporteføljestyringsteori, som anvendes til at afdække Herning Kommunes grundlag og processer for projekt- og porteføljeudvælgelse. Strategisk alignment, koordinering og IT Governance teorier beskrives også og anvendes til at afdække og beskrive organisatorisk grundlag og processer i Herning Kommunes understøttelse af IT projektporteføljestyring. Teori og beskrivelse anvendes til at finde udfordringer i Herning Kommunes IT projektporteføljestyring. Udfordringerne er afdækket gennem interview med centrale interessenter i Herning Kommunes Digitale Styregruppe (DDS), som er en central del af IT Governancestrukturen, der udvælger og beslutter IT- og digitaliseringsprojekter. Interviewene er analyseret, hvor udfordringerne præsenteres og efterfølgende diskuteres i forhold til, hvordan de kan imødegås og videreudvikles ud fra teori om modenhed og praktiske erfaringer i IT projektporteføljestyring. Resultatet er en konklusion på, hvordan Herning Kommune udvælger og beslutter IT- og digitaliseringsprojekter, og hvordan dette kan forbedres.

De centrale overordnede udfordringer konkluderet i masterspecialet er:
- DDS og ITS’er udfordres af en decentral udvælgelses- og beslutningskultur, der gør, at de finder det svært at udvælge og beslutte IT- og digitaliseringsprojekter ud fra den fastlagte IT Governancestruktur.
- Direktionens besluttede IT projektporteføljestyringsværktøj, Octoportalen, anvendes ikke af organisationen til at skabe projektoverblik, udvælgelse og beslutning om IT- og digitaliseringsprojekter.
- Strategisk udvælgelse af IT- og digitaliseringsprojekter samt strategisk alignment findes svært på grund af den decentrale udvælgelses- og beslutningskultur, ledelsesforankring af IT strategi og kobling til IT- og digitaliseringsprojekter.

Masterspecialet peger overordnet på, at der kan skabes forbedringer ved, at:
- Etablere en mere central IT projektporteføljestyring
- Fokusere på forståelse, dokumentation af en projektporteføljestyringsproces samt efterføl-gende øge kravene til anvendelse af Octportalen
- Udarbejde strategiske vurderingskriterier og øge den strukturerede anvendelse af Business Cases i en projektporteføljeproces.
SprogDansk
Udgivelsesdato2012
Antal sider81
ID: 58749325