• Bjarne Christensen
Iscenesættelse af meningsforhandling Udvikling og implementering af et Content Management System til Friskolen Østerlund Resume Specialet omhandler udvikling og implementering af en ny hjemmeside til Friskolen Østerlund, og diskutere, hvordan man kan udvikle et design, der både tilgodeser behovet for iscenesættelse af skolens værdier og behovet for en fri og åben refleksiv debat. Udviklingen af hjemmesiden er baseret på en teoretisk diskussion og en efterfølgende empirisk analyse af organisation, fællesskab og meningsforhandling på Friskolen Østerlund. Resultater fra analysen indikerer et stort engagement blandt forældre, ledelse og personale, men indikerer også at skolen bedst kan opfattes som en virksomhedslignende organisation. Bestyrelse og udvalg har afgørende betydning for den fortløbende meningsforhandling (negotiation) om skolens værdier og udvikling, mens en mere åbne og fri debat blandt den resterende forældregruppe er svær at eftervise. Som udgangspunkt for designafsnittet argumenterer jeg for, at friskolens nye hjemmeside skal opfattes som et Common Information Space baseret på et dialektisk forhold mellem lukkede og åbne elementer. Jeg argumenter endvidere for at et webbaseret Content Management System (CMS)) er en dynamisk og fleksibel løsning, der vil være i stand til at tilgodese behovet for mange brugere og mange typer af indhold. Skiftet fra den tidligere hjemmeside med en webmaster til det nye CMS med mange frontend brugere - brugere der har adgang til at oprette og redigere indhold – åbner mulighed for at skolens hjemmeside får en markant anderledes rolle som virtuelt mødested for forældre, elever og personale. Formidling af forældremøder, aktiviteter på skolen, arrangementer og undervisningsforløb vil i fremtiden kunne finde sted via hjemmesiden, hvilket i sig selv vil befordre den formidlingsbaserede meningsforhandling. En central pointe i specialet er, at valget af CMS’ets komponenter er afgørende for skabelsen af en hjemmeside med plads til refleksion og diskussion. Fora og kommentarfunktionaliteter bliver foreslået som konkrete bud på komponenter, der kan tilføre skolen nye mulighedsrum for ekspliciteret meningsforhandling. Udviklingen af CMS’et stiller helt nye krav til samspillet mellem skolens ønske om at profilere sig selv og styrkelsen af den frie debat: Det rejser spørgsmål om hvor meget og hvordan man fremover ønsker at kontrollere hvem og hvad der skal være på hjemmesiden. Skal man udnævne deciderede moderators eller vil man på skolen udvikle bestemte former for normer og standarter for hjemmesiden?
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider48
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 9744964