• Mehrnoush Afshar Parve
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Dette masterspeciale bygger på en kvalitativ undersøgelse af seksualiteten hos iranske mandlige indvandrere i perioden efter minimum 25 års ophold i Danmark.
Mange indvandrere oplever en ændring i forhold til deres seksuelle syn, holdninger samt adfærd som følge af immigration. Denne ændring varierer alt efter det enkelte individ og de sociale omstændigheder.
Undersøgelser peger i retning af, at iranske indvandrere i bl.a. Sverige har ændret sit seksuelle syn, holdninger samt adfærd progressivt efter at have immigreret til Sverige.

I dette speciale undersøges det primært gennem en kvalitativ undersøgelse, hvilke seksuelle normændringer, der er blevet foretaget ved de iranske mandlige respondenter efter at have forladt sit hjemland i minimum 25 år for i stedet at være bosat i Danmark.
Det undersøges i denne forbindelse hvilke seksuelle adfærdsændringer der er sket i årene frem til i dag fra den iranske seksualitet i den ikke-vestlige kultur, til den danske seksualitet i den vestlige kultur. Med fokus på seksualiteten og dens afgørende betydning for mennesket og kulturens altafgørende betydning og påvirkning af seksualiteten, er formålet med dette speciale at belyse iranske mænds seksuelle kulturændring og at fokusere på detaljerne omkring disse ændringer.
Specialet belyser en langsom, men positiv kulturel ændring på forskellige seksuelle områder i takt med immigrationen, hvad angår de i undersøgelsen valgte respondenter fra Iran.

Dette masterprojekt, indikerer gennem et kvalitativt studie, en række forskellige ændringer på informanternes overordnede seksualitet i takt med immigrationen til Danmark.
På trods af studiets lille størrelse (n=2), kan det med ydmyghed være med til at bidrage til større undersøgelser i fremtiden omkring sammenhængen mellem kulturens indflydelse på seksualiteten hos ikke-vestlige indvandrere med muslimsk baggrund.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 maj 2019
Antal sider48
ID: 302997770