• Martin Stig Nørgaard
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Formålet med dette specialeprojekt var at foretage en intra-rater og intra-day undersøgelse af reliabilitet, overensstemmelse og validitet for en dynamisk balancetest udført på kraftplatform af ældre personer >65 år.
Undersøgelserne blev foretaget med henblik på at indføre kraftplatformens dynamiske balancetest, som en del af sygehusenes udredning af faldpatienter >65 år med forøget risiko for fald. Denne test måler den dynamiske stabilitet, hvilket der ikke foretages nogen undersøgelse for i den nuværende faldudredning, selvom dette er et aspekt af den posturale kontrol.
Dette har ført frem til følgende problemformulering:
Er kraftplatformens dynamiske balancetest en valid og reliabel målemetode til vurdering af balance, som kan bruges i forbindelse med udredningen af faldpatienter?
Der blev foretaget en test-retest undersøgelse af balancetesten, hvor deltagernes gennemsnitlige score ud af 6 gentagelser ved test 1 og 2 blev brugt som outcome variabel. Der blev anvendt construct validity, fordi testen blev sammenlignet med Timed Up and Go testen (TUG) og kraftplatformens statiske balancetest. Disse balancetests blev valgt, fordi det blev vurderet, at de repræsenterer delelementer af kraftplatformens dynamiske balancetest.
Udover construct validity blev også testens face validity vurderet.
Resultaterne af reliabilitetsundersøgelsen viste at testen er en reliabel målemetode (ICC=0,964). Der blev dog ikke fundet acceptabel sammenhæng mellem denne test og TUG testen (rs=-0,295) eller den statiske test (rs=0,591), selvom den ellers blev vurderet til at være en god indikator for dynamisk stabilitet, fordi den evaluerer evnen til at bevæge trykpunktscenteret (Center of Pressure (COP)) i en kontrolleret bevægelse indenfor understøttelsesfladen (Base of Support (BOS)).
På baggrund af disse resultater, kunne derfor ikke konkluderes, at kraftplatformens dynamiske balancetest er en valid målemetode. Hvis testen skal indføres i faldudredningen, rådes det derfor til, at der foretages en yderligere undersøgelse af testens construct validity. I en eventuel kommende undersøgelse, kan testen sammenlignes med andre relaterede balancetests som f.eks. Bergs Balance Skala (BBS).
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jul. 2012
Antal sider69
ID: 65592113