'Internet-demokrati: Tillidens betydning for accept og brug'

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Jens Møller Lauridsen
  • Lasse Bech Eiler
4. semester (INF10 - speciale), Informatik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
'Dette speciale omhandler tillidens betydning for accept og brug af internet-demokratiske debat- og afstemningssystemer.
Specialet tager udgangspunkt i en antagelse om, at tilliden til internet-demokratiske systemer er afgørende for, om disse systemer accepteres og bruges. For at undersøge dette opstiller vi med baggrund i et litteraturstudie indenfor internet demokratisk tillid en teoretisk tillidsmodel, som konkretiserer begrebet tillid og operationaliserer dette i forhold til i-demokratiske debat- og afstemnings-systemer.
Som en del af vores undersøgelse afholder vi to fokusgruppeinterviews for at undersøge hvilken betydning, de fundne tillidsbegreber har for accept og brug af de internet-demokratiske systemer.
Vi finder, gennem en hermeneutisk analyse der inddrager vores tillidsmodel og de afholdte fokusgruppeinterviews, en række væsentlige konklusioner, som viser tillidens betydning for de internet-demokratiske systemers accept og brug.'
SprogDansk
Udgivelsesdatojun. 2006
ID: 61067872