Internetbaseret Livssynslæring

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Søren Nielsen
Studiet i Cand.it og livssyn finder sin baggrund i et ønske om at teknologien ikke skal benyttes for teknologiens egen skyld, men at benyttelsen må ske i en faglig refleksion i forhold til de emnefelter der skal formidles. Der er delte meninger i spørgsmålet om i hvor vid udstrækning informationsteknologi kan og bør anvendes inden for teologi og kirkelig formidling. Det handler om, at vi i en løbende tværfaglig it-teologisk refleksion, forsvarligt benytter de muligheder vi får givet til at formidle kristendom. 'Internetbaseret livssynslæring' er et bidrag i denne refleksion. Formålet med specialestudiet er at give nogle værktøjer og retningslinier for udvikling og evaluering af evangelisation på Internettet.
SprogDansk
Udgivelsesdato2005
Antal sider88
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6979043