• Jonas Egeberg Olsen
  • Anders Vittrup
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Projektet omhandler internationalt rådgivningsarbejde ved arealerhvervelse i infrastrukturprojekter. Hermed menes, at de ejendomsretlige opgaver forbundet med sådanne projekter undersøges. Undersøgelsen tager udgangspunkt i Norge og offentlige vejprojekter. Projektet og derved undersøgelsen er en illustreret fremgangsmåde til, hvorledes der opnås kendskab til et land, og hvordan der foretages en undersøgelse af løsning af ejendomsretlige opgaver. Projektet opstiller en række metoder til undersøgelse af problemstillingen og ender i en undersøgelse af, om det kan lade sig gøre at udføre ejendomsretlige opgaver. Dette omfatter arealerhvervelse ved hjælp af frivillige aftaler, ekspropriation med videre. Dette resulterer i et endegyldigt svar på, at det er muligt at foretage ejendomsretlige opgaver i Norge.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2012
Antal sider158
ID: 63640323