Interaktionsdesign i en rehabiliteringskontekst

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Pia Skouboe Høgh
  • Pernille Missel
IKT - medierede læreprocesser for mennesker ramt af afasi efter en erhvervet hjerneskade, er et forholdsvist ubelyst område forskningsmæssigt.
Med dette masterprojekt kigger vi nærmere på dette felt med henblik på at designe en kommunikations- og læringsportal for afasiramte, som fordrer læreprocesser i forhold til genopbygning af sprog efter en hjerneskade.
Studier om læring, hjernens funktion og interaktionsdesign kombineret med undersøgelser af brugernes adfærd og behov danner grundlag for en brugercentreret designproces med et deltagerbaseret designmindset, hvor de afasiramte og talepædagogerne er aktive medskabere af designet.
Afslutningsvis tegnes konturerne af en kommunikations- og læringsportal til afasiramte.
Hermed designes en portal, hvor nøgleordene er uafledeligt interface, let og sikker navigation, Social interaktion, kommunikation, CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) baserede læreprocesser, multimodalitet, læring i praksisfællesskaber, samt at den iterative designproces fortsætter fremover mhp. at imødekomme de behov, der måtte opstå i kraft af den teknologiske udvikling, ny erkendelse i form af viden om brugernes behov, og de forandringsprocesser, som den sociale praksis gennemgår.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2015
Antal sider77
ID: 213381540