• Trine Kjærgaard Gregersen
  • Sanne Vammen Larsen
  • Tina Thomsen
Styringsmidlerne miljøgodkendelse og VVM regulerer danske industrivirksomheder. I dag er disse styringsmidler i separate processer, hvilket der er en række svagheder forbundet med. Svaghederne er en langstrakt sagsbehandling, en kompleks lovgivning samt overlap mellem styringsmidlerne. Formålet med nærværende rapport er at forenkle miljøreguleringen af industrivirksomheder ved at opstille et forslag til, hvordan miljøgodkendelse og VVM kan integreres i én lov, så der gives én samlet tilladelse. Loven benævnes industriloven. I rapporten integreres miljøgodkendelse og VVM ved at integrere 11 delelementer af de to styringsmidler. Delelementerne er: Formål, Anvendelse, Ansvarsfordeling, Virksomhedstyper, Forhold, Miljøbegreb og faktorer, Indhold og oplysninger, Retsvirkning, Krav og tilsyn, Offentlighedsinddragelse samt Klage. I udarbejdelsen af industriloven inddrages Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, idet denne lov giver et indblik i, hvordan miljøgodkendelse og VVM kan integreres. Seks af delementerne integreres, som det er gjort for husdyrbrug i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. De fem resterende delelementer kan ikke integreres som for husdyrbrug, idet disse delelementer er forskellige for husdyrbrug og industrivirksomheder. Derfor integreres de i stedet specifikt for industrivirksomheder. Integrationen af delelementerne udmøntes i et forslag til industriloven, hvori de omfattede industrivirksomheder inddeles i tre kategorier. I loven opstilles en række bestemmelser, som gælder for alle omfattede industrivirksomheder, og en række bestemmelser som er differentieret, alt efter hvilken kategori industrivirksomheden er omfattet af. Afslutningsvis kvalitetssikres og forbedres forslaget til industriloven ved hjælp af en evaluering.
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider133
Udgivende institutionInstitut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet
ID: 10322280