Innovation via co-creation: _

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Hans Christian Bentsen Jørgensen
Denne rapport omhandler udvikling af en praktisk Participatory Design metode til skabelsen af ideer.
Målet er hvordan en industriel IKE virksomhed i et B2B segment, kan involvere og aktivere brugere i forhold til ideskabelse. Konteksten er digitale løsninger.
Emnerne designmetoder, designetnografisk facilitering, sticky information, lead users og co-creation, disruptive innovation behandles både teoretisk og i et praktisk perspektiv, med fokus på hvordan den udviklede metode kan anvendes.
Rapporten udmunder i en instrumentel metode bestående af syv aktiviteter baseret på etnografiske studier og co-creation teknikken Future Workshop.
SpecialiseringsretningInteraktionsdesign og Multimedier
SprogDansk
Udgivelsesdato5 feb. 2016
Antal sider49
ID: 227395871