• Anders Rydahl-Jensen
4. semester, Historie, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne universitetsspeciale i historien er skrevet ud fra et museologisk perspektiv og er baseret på problemet, at danske museer ikke har samlet nogen landbrugsgenstande fra nyere-tids periode - fra 1980 til i dag. Dette efterlader en stor hul i historiepræsentationen af dette emne, som vil eskalerer til et større problem med tiden, fordi nutidens genstande ikke længere formidles på museerne i samme omfang som før, de genanvendes, bliver solgt til Asien eller Østeuropa og vil ikke finde vej tilbage. Et andet problem er, at landbrugsområdet blev så specialiseret, monokulturelt og stordrevet i denne periode, at det meste lokale landbrug ikke længere var lokalt, det var på samme standard over hele Danmark - selv Europa.
Tesen for ​​dette speciale er derfor, hvis de danske museer ikke handler på dette problem nu, vil de ikke have tid til at gøre det. Derfor skal museerne være meget aktive, ellers vil der ikke være noget at indsamle eller formidle for den moderne periode med landbrugshistorie.
Det næste problem er hvem, hvor og hvor mange objekter der er tilstrækkelige eller repræsentative til at fortælle denne historie - og hvem skal løse ​​dette problem, er det Kulturministeriet, det større specialiserede museum eller de mindre lokale museer?
Metoden til at undersøge denne problematik har været interviewbaseret. Til dette studie er syv forskellige museer og institutioner blevet interviewet, hvilket er grundlaget for analysen og diskussionen af ​​dette speciale. Seks af interviewene har været med museer, det syvende interview blev udført med en repræsentant for det danske kulturministerium.
Resultaterne af undersøgelsen er, at dette arbejde skal bygge på samarbejde mellem Kulturministeriet, det specialiserede landbrugsmuseum og de lokale museer. De lokale museer bør bidrage med information og dokumentation for denne landbrugsperiode. De specialiserede museer bør ankermuseet, der samarbejder med andre skandinaviske museer, når de indsamler, formidler og udstiller denne historiske landbrugsperiode, museet derved ikke opbevare så mange og store maskiner som før, og de kan koncentrere sig om at arbejde sammen omkring bevarelse og vedligeholdelse af objektet. Kulturministeriet bør sammen med andre arbejde på en drejebog, hvori skitserne for lån, samarbejde om indsamling og præsentation skal beskrives på nationalt plan, således at hvert museum har samme muligheder for at lave, udvikle og udstille et moderne landbrug udstilling
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2018
Antal sider74
ID: 280199996