• Kreils von Fyren Kieler Ekelund
  • Rasmus Kristian Pejter Rasmussen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Specialet omhandler udviklingen af indikatorer for den kompakte by. Indikatorerne er tiltænkt anvendelse ved lokale myndigheder i forbindelse med planlægningen og monitoreringen af byområders kompakthed. Det forventes yderligere, at indikatorerne kan understøtte analyser af, hvad bæredygtig udvikling er og analyser af begrebet byfortætning.
Projektet indledes med en introduktion til bæredygtighed og kompakthed, og de to begreber sættes i relation til hinanden. Derudover analyseres Københavns Kommuneplan og Københavns Klimaplan, hvilket tydeliggør, at Københavns Kommune implicit planlægger for kompakthed og har stor fokus på bæredygtighed i det bebyggede miljø. Dernæst analyseres tre eksisterende modeller, der anvender indikatorer til vurdering af bæredygtighed i byområder. Disse modeller er den hollandske DPL-model, SBi’s Bæredygtighedsprofiler og Københavns Kommunes Bæredygtighedsværktøj.
På baggrund af ovennævnte analyser opstilles en konceptuel model for den kompakte by, og der udvikles indikatorer, der kan måle på dimensionerne af den kompakte by. Indikatorernes datagrundlag udgøres af data fra BBR og data fra Københavns Kommunes Statistikbank. I forbindelse med udviklingen af indikatorerne testes indikatorerne på fire forskellige boligområder i Københavns Kommune. Alle fire boligområder svarer til en rode, der er den mest detaljerede områdeafgrænsning, som Københavns Kommunes Statistikbank anvender.
Det konkluderes, at der er åbenlyse muligheder for at udvikle brugbare indikatorer, der kan angive forhold omkring byområders kompakthed. Med det eksisterende tilgængelige data er det muligt at vurdere byområders kompakthed på et mere detaljeret niveau, end tidligere bæredygtighedsmodeller har påvist.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2012
Antal sider157
ID: 63623025