Indflydelsen af mikrosilicas egenskaber på højkvalitetsbetons reologi

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Kaare Hedegaard
4. semester, Bygge- og anlægskonstruktion, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport beskæftiger sig med undersøgelser af mikrosilicas egenskaber på High Performance Concrete (HPC), hvor formålet er at optimere brugen af dette materiale, således at en tættere og stærkere beton opnås. Det findes ud fra teoretiske pakningsberegninger, at det bedste forhold mellem cement og mikrosilica er 80%/20%. Ved brug af dette forhold opnås den højeste pakningsgrad, og derved også den største tæthed. Derefter undersøges brugen af disse materialer i forsøg udført på mørtler. Fors øgene handler både om de reologiske egenskaber for HPC samt styrker og tæthed ved brug af forskellige typer cement, mikrosilica og superplastificerende tilsætningsstoffer(SPT). Resultaterne viser, at SPT-typen Betanaphtalensulfornat (BNS) ikke virker sammen med rapid cement, og at SPT-typen Polycarboxyleter (PCE) med lange sidekæder og stærk ladning ikke virker i en HPC-mørtel. Derudover er det fundet, at mikrosilicas specifikke overflade er afgørende for HPC's støbelighed. Dette er dokumenteret ved sammenligning af tre forskellige mikrosilicaer med forskellige specifikke overflader. Desuden er trykstyrken fundet for de bedste HPC-mørtler, og en syvdøgns styrke på 100MPa er opnået. Til sidst er kapillarsugningsevnen for mørtlerne undersøgt, og her er et kapillaritetstal på 0,11 g/m2 s½ fundet.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider102
Udgivende institutionAalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg
ID: 17696465