• Adam Emil Swiniarski
4. semester, Indeklima og Energi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Hovedemnet for dette projekt er en undersøgelse af korrelation mellem simuleringer og målinger af indeklimaet i et hus opført i sandwichpanelteknologi. Bygningen der undersøgelses er Prøve Huset i DC-System Insulation A / S. Afhandlingen er udviklet i samarbejde med dette firma.
Det indeholder detaljerede varmeoverførselsberegninger realiseret ved hjælp af COMSOL Multiphysics software med yderligere analyser af tredimensionelle dynamiske modeller (sammenligning med termisk billeddannelse). Derudover er der foretaget målinger af materialeegenskaber og vejrforhold for at give præcise inputdata til BSim-simuleringer, som er kernen i denne afhandling. De værdier, der hentes fra programmet, er blevet konfronteret med evaluering af rumtemperaturer og absolut vandindhold inde i selve bygningens vægkonstruktion. Endelig er inputvariationer og følsomhedsanalyser af beregningsmodellen blevet udført for at identificere de mest indflydelsesrige parametre.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato7 jun. 2018
Antal sider148
Ekstern samarbejdspartnerDC-System
Sales director Allan Andersen aa@dc-system.dk
Anden
ID: 280540425