• Silas Neil Tashi
4. semester, Teknoantropologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
På baggrund af den "Europæiske Flygtninge krise", og den fallit som Europa Parlamentets flygtninge politik har vist sig at resultere i, udspilles debatten om Dublin Forordningen og det kontroversielle elektronisk fingeraftryksregister Eurodac.
Til den teoretiske diskussion som også spænder over filosofiske betragtninger om magt, overvågning og bio politik, vil denne opgave forholde sig til flygtninge politik som den opleves af asyl ansøgere i Danmark.
Mit udgangspunkt er emperisk og baseret på en kombination af Actor network Theory (ANT) samt Capability Approach (CA) og perspektiveret ved Value Sensitive Design (VSD).
ANT befordrer flygtning som aktør i den mulige tilsynegørelse der forledes i registrerings processen. Ved at forholde aktør til CA undersøges de kompetencer som udvikles i forbindelse med ophold og proces.
Slutligt i opgaven forsøger jeg at forholde mine emperiske funderede overvejelser som human/etisk aspekt til den teknologiske design proces. Det vil blive foreslået at Nationale sikkerheds politik i den Danske kontekst tager præcedens over etisk stillingtagen og humane hensyn, med det resultat at asylansøger efterlades i en prekær position. De fulde konsekvenser af Eurodac som registrerings procedure er problematiske i en digital/globaliseret verden og tilsidesætter asylansøgers ultimative behov for beskyttelse.
I denne sammenhæng vil jeg i opgaven foreslå etisk funderede, teknologisk innovation som i udformning tager hensyn til de humane aspekter af flygtninge og deres kår.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato14 sep. 2018
Antal sider109
ID: 286959014