Incidence and epidemiology on fractures of the foot

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Christian Grundtvig Refstrup Rasmussen
  • Søren Benfeldt Jørgensen
5. semester (speciale), Medicin, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Baggrund: Formålet med dette epidemiologiske studie, var at give opdateret viden omkring incidensen af frakturer i foden, i en større velkendt befolkningsgruppe, der inkluderede alle aldersgrupper og dækkede i en 6-års periode. Derudover var målet, at angive klassifikationen af frakturer, traume mekanisme og patient demografien. Metode: Retrospektivt kohortestudie af alle patienter i Region Nord, diagnosticeret med én eller flere frakturer i foden i perioden fra 1. januar 2005 til 31. december 2010. Der blev foretaget manuelt opslag af alle patienters journal og billeddiagnostik. Studiet blev tilrettelagt efter STROBE retningslinjer med brug af tjekliste for kohortestudier. Resultater: 5.912 frakturer i foden blev konstateret blandt 4.938 patienter. Incidensen var 142,3/100.000/år (hunkøn 130,2/100.000/år, hankøn 185,1/100.000/år), med gennemsnitsalder på 36,1 år (hunkøn 41,3 år, hankøn 31,3 år). Incidensen var omkring 50% højere i sommermånederne juni, juli & august, når sammenlignet med vintermånederne december, januar & februar. Begge køn havde højeste incidens i aldersgruppen 10-19 år, med 201,4/100.000/år for hunkøn og 296,9/100.000/år for hankøn. For hunkøn fandtes en bimodal fordeling med et andet, dog mindre, toppunkt omkring aldersgruppen 60-69 år (148,9/100.000/år), men incidensen for hankøn var næsten konstant faldende efter 20-års alderen. De hyppigste frakturer var i 5. metatars og 1. tå. Langt de fleste frakturer skyldtes lav energi traumer. Konklusion: Dette studie viser en incidens på 142,3/100.000/år for frakturer i foden i en veldefineret kendt befolkning over en 6 års periode. 5. Metatars havde den højeste individuelle incidens, og langt de fleste frakturer skyldtes lavenergi traumer. Incidensen af frakturer viste lav år til år variation.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2018
ID: 292126604