• Jon Vestergaard Jacobsen
  • Rasmus Rask Søndergaard
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette afgangsspeciale omhandler ejerlejligheders fremtidige rolle i et nyt moderne ejendomsregistreringssystem. Regeringens fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ligger bl.a. til grund for ét initiativ, der har til formål at ensarte ejendomsdannelsesprocessen og ejendomsbegrebet. Initiativet indeholder et forslag om at indføre ”Basismatriklen” som register for alle ejendomstyper.
Heri skal ejerlejligheder fremover registreres. Ejendomstypen ejerlejligheder anmeldes og oprettes i dag i e-TL. Kravene til data- og dokumentationsgrundlaget har ikke forandret sig de sidste 35 år og har således ikke fulgt med den teknologiske udvikling. Dette sætter sit præg på kvaliteten og fuldstændigheden af ejerlejlighedsdata. Ejerlejlighedsområdet trænger derfor i høj grad til fornyelse i forhold til moderne standarder. Dette indebærer at registreringen af ejerlejligheder flyttes fra Tinglysningsretten til Kort & Matrikelstyrelsen. En omlægning der betyder nye krav og roller til de involverede aktører.
Denne afhandling har fokus på hvordan ejerlejligheder kan implementeres og registreres i Basismatriklen i overensstemmelse med INSPIRE-direktivet og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.
Afhandlingen finder frem til, at eksisterende ejerlejlighedsdata og dokumentation simpelthen indeholder så mange fejl og er så svært at finde frem til, at det ikke er værd at overføre til Basismatriklen. Der skal til gengæld stilles højere krav til fremtidige opdelingsdata og kort, der skal være tilgængelige for alle, og som kan bruges til opdatering af flere ejendomsregistre. Hertil præsenteres i denne afhandling et bud på, hvordan den fremtidige proces for ejerlejlighedsdannelsen kan se ud fra rekvirering af sag til anvendelse af ejerlejlighedsdata.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2012
Antal sider92
ID: 63624317