• Helle David Jensen
  • Tine Alrø Christensen
  • Marie Rosenlund Nielsen
4. semester, Bæredygtig Byudvikling, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med dette projekt er at undersøge implementeringen og effektiviteten af strategiske miljøvurderinger (SEA) i en dansk kommunal kontekst. Undersøgelsen er baseret på data fra spørgeskemaer og 11 interviews og anvender teorier om implementering og evalueringer af effektivitet. Det hævdes, at den kontinuerlige produktion af SEA kan betragtes som en igangværende implementering.

Resultaterne af analysen viser forskellige relevante konsekvenser af implementeringsprocessen. Disse er især samarbejde; kapacitet i kommunerne i form af finansielle og menneskelige ressourcer; engagement, vilje og interesse hos markarbejderne; og hvordan de beslutninger, som Natur- og Miljøklagenævnet fungerer som feedback til implementeringsprocessen. Resultaterne af implementeringen er ligeledes identificeret, og de er grundlaget for evalueringen.

En evaluering af den substantive effektivitet, med fokus på de lovgivningsmæssige krav til SEA, afslører, at SEA til nogen grad er effektiv i forbindelse med ændringer af planer. Men når det lovgivningsmæssige mål om at fremme bæredygtighed er adresseret er det tydeligt, at dette ikke er opnået effektivt.

En diskussion af konsekvenserne og potentialer for SEA viser, at implementeringen af SEA har været en problematisk proces, hvor især politik designet, i form af retningslinjer og tildelte økonomiske ressourcer, har udgjort et problem for kommunerne. Desuden er potentialerne for SEA identificeret som at være fleksibiliteten af screeningen og dens evne til at ændre planer, den systematiseret og strategisk tilgang til miljøhensyn og muligheden for at integrere disse i planlægningsprocessen, og SEAs evne til at åbne planlægningsprocessen op og kommunikere miljømæssige hensyn.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato8 jun. 2015
Antal sider115
ID: 213815403