Implementering af vandplanindsatsen ”Ændret vedligeholdelse af vandløb”

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Christina Rasmussen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale fokuserer på, hvordan implementeringen af virkemidlet ”Ændret vedligeholdelse af vandløb” forløber. Problemstillingen lyder; ”Hvilke barrierer er der ved implementeringen af virkemidlet ændret vedligeholdelse af vandløb?” gældende for vandplanernes første planperiode. Søren Winters integrerede implementeringsmodel danner den teoretiske ramme for det tredelte analysearbejde.

I specialets analysedel 1 undersøges det, om der er valgt en klar politik for, hvordan ændret vedligeholdelse skal implementeres. Det konkluderes ved at undersøge, hvorvidt der er en kausal sammenhæng mellem mål og midler i politikdesignet og ved at vurdere den valgte organisering, at det, at der ikke er besluttet, hvordan indsatsen skal finansieres og organiseringen, kan skabe implementeringsproblemer.

I specialets analysedel 2 bliver de forskellige aktørers rolle i forbindelse med implementeringen undersøgt og analyseret. Det konkluderes, at målgruppen i skikkelse af landbruget og haveejere tilgodeses forskelligt. ’Markarbejderne’ er presset af kommunalreformens evaluering, og det administrative set-up skaber intern splid i den offentlige sektor.

I specialets analysedel 3 sker en vurdering af de identificerede latente barrieres betydning for implementeringen af politikdesignet. Det konkluderes at samspillet mellem barriererne minimerer den samlede påvirkning på implementeringen.
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jun. 2012
Antal sider87
ID: 63597538