Implementering af Natura 2000

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Gunhild Aaby Sørensen
  • Henrik Kjærsgaard Christensen
  • Jesper Møller
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Den 7. december 2011 trådte 246 Natura 2000-planer i kraft. Planerne er en del af Natura 2000-indsatsen, som skal implementere dele af Fuglebeskyttelsesdirektivet, Habitatdirektivet og Ramsarkonventionen. Indsatsen skal på sigt medføre, at naturen opnår en gunstig bevaringsstatus. Natura 2000-planerne skal blandt andet realiseres gennem kommunale Natura 2000-handleplaner. Kommunerne skal senest den 8. juni 2012 vedtage forslag til handleplanerne. De endelige handleplaner skal vedtages senest den 8. december 2012. Handleplanlægningsprocessen er derfor igangværende netop nu.

Natura 2000-planerne blev vedtaget med to års forsinkelse, og handleplanprocessen blev igangsat på et uafklaret finansieringsgrundlag. Allerede inden handleplanprocessen er afsluttet, kan der derfor konstateres problemstillinger.

I denne rapport afklares det, hvordan målsætningerne i Natura 2000-planerne skal implementeres via de kommunale Natura 2000-handleplaner. Derudover afklares og vurderes de implementeringsbarrierer, der kan identificeres forudgående.

Søren C. Winther og Vibeke L. Nielsens implementeringsteori danner udgangspunkt for rapportens analyser, som suppleres med viden fra litteraturstudier, juridisk metode og interviews i overensstemmelse med Steinar Kvales interviewteori.
SprogDansk
Udgivelsesdato28 jun. 2012
Antal sider79
ID: 63619210