Implementering af kvalitet: En evaluering af kvalitetsstyringsloven

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Anne Petersen
Denne rapport omhandler implementeringen
af kvalitetsstyringsloven i de
danske kommuner. Der er udført tre
casestudies af nordjyske kommuners
implementeringsprocesser. Disse er
blevet analyseret ved hjælp af en analyseramme
bestående af en implementeringsmodel
samt en række beslutningsmodeller.
Resultatet af analysen
samt erfaringer fra danske
virksomheders implementering af
kvalitetsstyring danner basis for at
lave en evaluering af kvalitetsstyringslovens
formål og effekter. Evaluering
viste at kommunernes implementering
af et kvalitetsstyringssystem
har medført en delvis opnåelse
af kvalitetsstyringslovens formål
samt nogle bi‐effekter. Det vurderes
at de primære fordel ved kvalitetsstyring
er opnået og at kun få kommuner
vil fortsætte med at prioritere
ressourcer til den fortsatte udvikling
af systemet.
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jun. 2010
Antal sider89
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 33123729