Implementering af klimatilpasningsplanen : - Hvem, hvad, hvordan?

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Cecilie Ravn-Christensen
  • Sophie Dige Iversen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Klimaet ændrer sig – og det betyder nye udfordringer, som den fysiske planlægning skal håndtere og tilpasse sig. Igennem de senere år er der kommet et større og større fokus på klimaændringerne og deres effekter, dels som følge af flere ekstremhændelser i Danmark og Europa, dels med baggrund i forskning og ny viden om baggrunden for ændringerne i klimaet. I Danmark fokuserer klimatilpasningsindsatsen primært på vandrelaterede aspekter – forøget nedbør og stigende havvandstand samt afledte effekter heraf. På den baggrund skal kommunerne, som følge af en aftale mellem KL og regeringen, i 2013 implementere klimatilpasningsplaner, der omhandler kommunernes håndtering af tilpasning til et ændret klima.
I dette afgangsprojekt fra kandidatretningen ’Land Management’ på landinspektøruddannelsen undersøges de danske kommuners implementering af klimatilpasningsplanen, særligt i relation til de tværgående samarbejder, som klimatilpasningsindsatsen kræver. Undersøgelsen sker gennem et fokus på hvem, hvad og hvordan i relation til klimatilpasningsplanen, hvilket skal ses i perspektiv af projektets problemformulering: Hvordan organiseres tværgående samarbejder i relation til klimatilpasningsplanen, så der sikres en hensigtsmæssig implementering heraf?
Klimatilpasningsplanen – hvem, hvad og hvordan klarlægges gennem en kvalitativ, empirisk undersøgelse, hvorved der skabes overblik over:

1) hvilke aktører, der er essentielle for klimatilpasningsplanens implementering,
2) hvilke udfordringer, kommunerne oplever ved implementeringen, samt
3) hvordan disse udfordringer kan overkommes.

Konklusionen på projektets problemformulering knytter sig ligeledes til hvem, hvad og hvordan, hvilket til slut sammenfattes i en række anbefalinger for, hvordan kommunerne skal håndtere implementeringen af klimatilpasningsplanen og de tværgående samarbejder i relation hertil.
SprogDansk
Udgivelsesdato2013
Antal sider193
ID: 77462531