• Maja Hansen
  • Vibe A. Jelsbak
  • Kristian Johnsen
Professionsbacheloruddannelserne indenfor sundhedsområdet har på deres 5. modul et fælles, tværprofessionelt undervisningsforløb. Forløbet evalueres dårligt af studerende og på grund af det påtvungne samarbejde mellem uddannelserne oplever underviserne udfordringer i samarbejdet. Modulet giver mening i en samfundsrelateret kontekst, da dets formål er at skabe et bedre samarbejde på tværs af professioner i sundhedssektoren. Dette med det overordnede formål at gøre patientforløb sammenhængende. Dette projekts fokus er at undersøge tilrettelæggelse og implementering af et pædagogisk innovativt CSCL-forløb (Computer Supported Collaborative Learning) på modulet.
Ved hjælp af en analyse af organisationen bag VIA University Colleges sundhedsuddannelser i Aarhus identificeres problemstillinger, der kan afhjælpe modstanden mod implementering af et nyt og anderledes undervisningsforløb. På baggrund af bl.a. Himm og Hippes didaktiske relationsmodel analyseres undervisningsforløbet og der konkluderes følgende: De studerende vil drage fordel af deres meget forskellige læringsforudsætninger ved at undervisningen struktureres som et ikt-støttet problemorienteret projektpædagogisk forløb. Underviserne vil ikke have stor modstand mod denne type undervisningsforløb da det i forvejen er kendt i forbindelse med vejledning i problembaserede professionsbachelorprojekter. De studerende vil desuden drage fordel af et introducerende forløb hvori de lærer hinanden at kende i tværprofessionelle studiegrupper og arbejder med hinandens professioners praksisfelter. Det introducerende forløb designes som et stjerneløb for at inddrage fordelene af spildynamikker i et læringsforløb. Stjerneløbets formål er at introducere de studerende til ikt-værktøjer, projektarbejdsformen og det tværprofessionelle samarbejde.
SprogDansk
Udgivelsesdato30 jun. 2011
Antal sider192

Billeder

millogo.png
ID: 52654705