Implementering af Computer Aided Facilities Management

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Jimmi Skovgaard Hansen
Specialet omhandler implementering af CAFM, som er et IKT-baseret system til styring af drift og vedligeholdelse. Et tidligere studie danner grundlag for specialets problemstillinger, som henleder til interessen for at undersøge samspillet mellem det sociale og tekniske i implementeringen af ny teknologi. Specialet bygger på kvalitative metoder, hvor interviews og observationer udgør det empiriske grundlag, der danner rammen for analysen. Det teoretiske fundament tager udgangspunkt i en socio-teknisk tilgang (STS – Science Technology Society studies), for at undersøge samspillet mellem teknologi og brugere. Den teoretiske tilgang (SCOT – Social Construction Of Technology) introducerer en række begreber, der avendes i analysen, for at kunne fortolke og forstå menneskelige erfaringsprocesser. Analysen redegør for implementeringsprocessens aktører, hvilke problemer det har medført samt hvordan det efterfølgende er løst. Specialet afsluttes ved at diskutere analysens resultater i relation til implementering af CAFM på et hospital.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jan. 2015
Antal sider54
ID: 207572375