• Jannik Kempel Larsen
Undersøgelsens formål var at vurdere, om implementeringen af et nyt digitalt IT‐redskab, varetages
således, at en uddannelsesinstitution kan implementere og anvende systemet uden nævneværdige
problemer. Formålet var desuden, at dokumentere om implementeringen af et Computer Aided Facilities
Management system (CAFM), frembragte økonomiske gevinster. Anvendelsen af et CAFM‐system i
kombination med en 3D objektbaseret bygningsmodel, er spået til at indbringe besparelser og
operationelle fordele, gennem en fornyet og struktureret drift og vedligehold. Ved at undersøge
implementeringen af et CAFM‐system, kan det påvises om systemet har en positiv virkning på
virksomhedsdrift. Gennem undersøgelse af forskellige aktanter i et implementeringsprojekt, kan det
vurderes om CAFM‐systemet skaber problematikker og barrierer, for en besparelsesrig anvendelse. Der er
gennem undersøgelsen, fremkommet flere problemstillinger med en negativ påvirkning af
implementeringsprojektet. Mest af alt, var implementeringen præget af en dårlig organisering, som
forbandt de forskellige aktanter på uovervejet vis. Foruden organiseringen, valgte CAFM‐systemet selv, at
frembringe en teknisk‐barriere, gennem dets sprogpakke, som ikke understøttede et dansk driftspersonale.
Selvom det ikke lykkes, at færdigimplementere CAFM‐systemet, har implementeringen alligevel indbragt
besparelser på 10‐13 procent. Besparelserne er primært indhentet via en udvidet forståelse af, hvilke
informationer og arbejdsopgaver den daglige drift arbejder med. Havde uddannelsesinstitutionen
færdigimplementeret CAFM‐systemet, havde systemet sandsynligvis indbragt større besparelse. Resultatet
støtter hypotesen om, at aktanterne bag aktør‐netværket og implementeringen ikke formår, at interessere
indrullere og mobilisere de personer, der skal anvende CAFM‐systemet, med det udslag, at de økonomiske
gevinster ikke blev realiseret via CAFM‐systemet.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jan. 2014
Antal sider84
ID: 175522781