Immersion i Spil: Effekten af Omgivende Belysnings Systemer

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Henrik Wolff Jepsen
  • Frank Forsingdal Albertsen
4. semester, Medialogi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport undersøger effekten omgivende belysning systemer har på immersion i spil, såvel som definitionen af immersion, og hvordan det kan måles. En semi-strukturerede interview bruges til at fastslå betydningen af immersion i henhold til ti danske gamere. De indsamlede data analyseres ved hjælp af grounded theory, og resultaterne bruges til at udtænke et Immersion spørgeskema. Spørgeskemaet blev anvendt i et eksperiment for at undersøge, om at spille spil med et omgivende belysnings system har en effekt på spillernes immersion. Dette blev gjort ved at udsætte 16 deltagere til tre forskellige lysforhold. Eksperimentet blev optaget på video og efterfulgt af et spørgeskema. Resultaterne fra forsøget viste ingen statistisk signifikant forskel mellem betingelserne.
SpecialiseringsretningInteraktion
SprogEngelsk
Udgivelsesdato6 jun. 2014
Antal sider58
ID: 198778097